Köpvillkor för kunder inom Sverige.

Priser och betalning
Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Delbetalning
Du kan välja att delbetala din order.
Du väljer DELBETALNING i kassan.
Information om aktuella kredittider & avgifter kommer upp när du går vidare i köpeprocessen.
Villkor för delbetalning finner du här.

Ångerrätt
Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:
Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Vid retur måste konsument kontakta Slagverkskompaniet innan för information om rutiner vid returer.

Garantier och service
Fakturan som medföljer varorna är ditt kvitto och garantibevis. Alla våra produkter har garanti enligt konsumentköplagen. Aktuella villkor finns på konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se

Garantin omfattar ej transport- eller resekostnader.
Vid en eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens utslag.
 

Privat Policy
"När du lägger din beställning hos oss uppger du dina person/. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post."

Leveranser
Normalt är leveranstiden 1-2 arbetsdagar. Skulle den av någon annledning vara längre meddelas detta via email. 

Ej uthämtade paket
Har du valt postförskott som fraktsätt finns dina varor kvar på posten under två veckor. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 350:-.
Vid ej utlösa försändelser som innehåller trumset så debiteras 1500:- i avgift. 

Returer
Returer sker på din egen bekostnad utom om vi har packat fel.
Returer ska skickas med Postnord som Parcel.
Vid byten debiterar vi den nya faktiskta fraktkostnaden från oss till dig med 125:-/kolli, den fraktfria gränsen gäller endast vid originalordern, ej vid byten.
När du utnyttjat din ångerrätt ska du, om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss.

Återbetalningsskyldighet
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. 

Tryckfel
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information, priser och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

 

Integritetspolicy Slagverkskompaniet AB
Hantering av personuppgifter
Slagverkskompaniet behandlar personuppgifter för webbplatsanvändare och kunder som använder våra produkter och tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Slagverkskompaniet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.
Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.
Denna Integritetspolicy gäller enbart för Slagverkskompaniets kunder samt användare av Slagverkskompaniets webbplats.
Slagverkskompaniet använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla produkter och tjänster. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.
Denna Integritetspolicy tillsammans med Slagverkskompaniets Cookie-policy och eventuella andra villkor som reglerar Slagverkskompaniets behandling av personuppgifter anger grunden för hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra produkter och tjänster eller som vi samlar in om dig via formulär och/eller e-post t.ex.vid order i vår webshop.
Slagverkskompaniet kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Slagverkskompaniet annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Slagverkskompaniet överför inte personuppgifter till land utanför EU/EES.
Genom denna Integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används i marknadsföringssyfte av Slagverkskompaniet. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Slagverkskompaniet få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till vår kundservice genom att du skickar e-post till info@slagverkskompaniet.se.
Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Slagverkskompaniets webbplats.

Användning av Slagverkskompaniets webbplats
Genom att använda Slagverkskompaniets webbplats accepterar du att Slagverkskompaniet via formulär och/eller e-post samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Slagverkskompaniet ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Slagverkskompaniets webbplats.

 

Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter
Slagverkskompaniet AB använder personuppgifter för att
• administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla produkter och tjänster,
• beställningar av produkter och tjänster,
• kontakta dig via SMS, e-post eller brev för att avisera om din ordersstatus eller information om din beställning,
• diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en produkt eller utförandet av tjänsterna,
• analysera statistik och användarbeteenden rörande vår webbplats,
• öka din nytta och upplevelse av våra produkter och tjänster, eller marknadsföra tjänster och produkter.
Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Slagverkskompaniet inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Slagverkskompaniet på följande adress: info@slagverkskompaniet.se.
Observera dock att även om samtycke återkallas kan Slagverkskompaniet med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter för fullgörande av avtal.

 

Personuppgifter som samlas in vid köpeavtal och entreprenadkontrakt med Slagverkskompaniet AB
Om vi skriver ett köpeavtal eller entreprenadkontrakt med dig lagrar vi fullständig kontaktinformation i form av personnummer, namn, mobilnummer, adress och kontaktuppgifter. Detta i syfte att kunna fullgöra avtalet.
Slagverkskompaniet kan komma att anlita leverantörer för att fullgöra våra affärsavtal med dig. Dessa leverantörer kan i vissa fall få tillgång till dina personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Slagverkskompaniet. Slagverkskompaniet AB behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Slagverkskompaniet leverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Slagverkskompaniet.

 

Lagringstider
Slagverkskompaniet sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.
Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.
Slagverkskompaniet gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Slagverkskompaniet raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.

 

Tekniska /Organisatoriska åtgärder för säker behandling av personuppgifter
Slagverkskompaniet vidtar löpande åtgärder för dataskydd. Slagverkskompaniet utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.
Har ni direkta frågor om hur Slagverkskompaniet arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR) – är ni välkomna att kontakta oss.

 

Cookies
Slagverkskompaniet webbplats använder cookies. Här får du veta vad de används till.
En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för dig som besökare. Det finns två typer:
Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används till exempel för att du lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen.
Den andra typen kallas sessionskaka. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens datorminne. Sessionskakor försvinner när du stänger webbläsaren. Ingen personlig information sparas om dig, såsom mejl och namn.
På Slagverkskompaniet webbplats används båda typerna. När du besöker vår webbplats skickas en sessionskaka mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering. Cookien försvinner när du avslutat besöket.